• کد نمایش افراد آنلاین
  • پایان نامه پرستاری - دانلود مقاله، دانلود تحقیق، دانلود پروژه نهایی - UNREGISTERED VERSION

    دانلود مقاله، دانلود تحقیق، دانلود پروژه نهایی - UNREGISTERED VERSION

    Go to content

    Main menu

    پایان نامه پرستاری


    تحقیق و پروژه نهایی رشته پرستاری

    عنوان پروژه: بررسی ویژگیهای دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به کانسر معده بستری
    رشته: پرستاری
    تعداد صفحات: 75
    نوع فایل: وورد
    گرداورنده: ادریس حسنجانی
    قیمت: 10000 تومان
    دانلود کامل پروژه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، بر روی  گزینه دریافت محصول کلیک کنید
    دانلود چکیده پروژه

    پرداخت آنلاین زرین پال

    ---------------------------------
    عنوان پروژه: بهداشت کشاورزی در روستای قلعه خواجه شهرستان ورامین
    رشته: پرستاری
    تعداد صفحات: 115
    نوع فایل: وورد
    گرداورنده: ادریس حسنجانی
    قیمت: 15000 تومان
    دانلود چکیده پروژه
    دانلود کامل پروژه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، بر روی گزینه دریافت محصول کلیک کنید
    دانلود چکیده پروژه

    پرداخت آنلاین زرین پال

    ---------------------------------
    عنوان پروژه: بهداشت مادران و نوزادان، تغذیه و ناراحتی های شایع در دوران بارداری
    رشته: پرستاری
    تعداد صفحات: 186
    نوع فایل: وورد
    گرداورنده: ادریس حسنجانی
    قیمت: 15000 تومان
    دانلود چکیده پروژه
    دانلود کامل پروژه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، بر روی گزینه دریافت محصول کلیک کنید
    دانلود چکیده پروژه

    پرداخت آنلاین زرین پال

    ---------------------------------
    عنوان پروژه: پرستاري در ايران باستان تا كنون
    رشته: پرستاری
    تعداد صفحات: 89
    نوع فایل: وورد
    گرداورنده: ادریس حسنجانی
    قیمت: 10000 تومان
    دانلود چکیده پروژه
    دانلود کامل پروژه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، بر روی گزینه دریافت محصول کلیک کنید
    دانلود چکیده پروژه

    پرداخت آنلاین زرین پال

    ---------------------------------
    عنوان پروژه: تغذیه با شیر مادر، آناتومی و فیزیولوژی پستان، پرولاکتین و فواید شیر مادر بر نوزاد و نقش داروها بر کمیت شیردهی
    رشته: پرستاری
    تعداد صفحات: 131
    نوع فایل: وورد
    گرداورنده: ادریس حسنجانی
    قیمت: 15000 تومان
    دانلود چکیده پروژه
    دانلود کامل پروژه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، بر روی گزینه دریافت محصول کلیک کنید
    دانلود چکیده پروژه

    پرداخت آنلاین زرین پال

    ---------------------------------
    عنوان پروژه: توانبخشي مغز و اعصاب در بیمارانی که دچار ضربه مغزی می شوند
    رشته: پرستاری
    تعداد صفحات: 141
    نوع فایل: وورد
    گرداورنده: ادریس حسنجانی
    قیمت: 15000 تومان
    دانلود چکیده پروژه
    دانلود کامل پروژه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، بر روی گزینه دریافت محصول کلیک کنید
    دانلود چکیده پروژه

    پرداخت آنلاین زرین پال

    ---------------------------------
    عنوان پروژه: فرایند های کلیدی پرستاری
    رشته: پرستاری
    تعداد صفحات: 211
    نوع فایل: وورد
    گرداورنده: ادریس حسنجانی
    قیمت: 15000 تومان
    دانلود چکیده پروژه
    دانلود کامل پروژه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، بر روی گزینه دریافت محصول کلیک کنید
    دانلود چکیده پروژه

    پرداخت آنلاین زرین پال

    ---------------------------------
    عنوان پروژه: ورزش و حرکت درمانی
    رشته: پرستاری
    تعداد صفحات: 88
    نوع فایل: وورد
    گرداورنده: ادریس حسنجانی
    قیمت: 10000 تومان
    دانلود چکیده پروژه
    دانلود کامل پروژه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، بر روی گزینه دریافت محصول کلیک کنید
    دانلود چکیده پروژه

    پرداخت آنلاین زرین پال

    ---------------------------------

     
    Back to content | Back to main menu